اتو یدک محسن : تهیه و توزیع قطعات یدکی به قیمت کلی و جزئی

09199396112

برو به صفحه اصلی

 

لیست قطعات یدکی فرانتک

قطعات پراید 1
ردیف کد کالا شرح کالا تعداد کارتن قیمت بریال
1 413894 دیسک و صفحه با بلبرینگ 4  
2 413889 دیسک کلاچ 5  
3 413888 صفحه کلاچ 10  
4 413887 بلبرینگ کلاچ 54  
5 415574 دیسک چرخ جلو 6  
6 415520 لنت ترمز جلو 20  
7 415530 لنت ترمز عقب با کفشک 10  
8 415573 بلرینگ چرخ 141 54  
9 415580 بلبرینگ چرخ جلو 96  
10 415581 بلبرینگ چرخ عقب بزرگ 96  
11 415582 بلبرینگ چرخ عقب کوچک 96  
12 413504 بلبرینگ شفت اولیه سر پایین 96  
13 413505 بلبرینگ شفت اولیه سر بالا 96  
14 410108 بلبرینگ دینام بزرگ 96  
15 413506 بلبرینگ شفت ثانویه بزرگ 96  
16 413507 بلبرینگ شفت ثانویه کوچک 96  
17 413501 بلبرینگ هوزینگ 96  
18 410109 بلبرینگ دینام کوچک 240  
19 410115 بلبرینگ میل لنگ 96  
20 410105 بلبرینگ سفت کن تایم 50  
21 411941 واترپمپ 12  
22 415570 توپی چرخ جلو پراید مدل قدیم 8  
23 415571 توپی چرخ جلو پراید مدل جدید 8  
24 412101 وایر شمع انژکتورساژم 30  
25 412102 وایر شمع کاربرات 30  
26 412103 وایر شمع زیمنس 30  
27 412114 شمع موتور سوپر انژکتور 240  
28 413573 پلوس کامل کوتاه 6  
29   پلوس کامل بلندABS    
30   پلوس کامل کوتاه ABS    
31 413574 پلوس کامل بلند 6  
32   سر پلوس 19و 20 خارABS    
33 413570 سر پلوس سمت چرخ19خار 12  
34 413572 سر پلوس سمت چرخ20خار 12  
35 413569 سر پلوس سمت گیربکس19خار 12  
36 413571 سر پلوس سمت گیربکس20خار 12  
37 413567 سه شاخه پلوس19خار 75  
38 413568 سه شاخه پلوس20خار 75  
39 422230 کوئل دوبل زیمنس 12  
40 422231 کوئل دوبل ساژم 20  
41 412960 تیغه برف پاکن 50  
42 412962 تیغه برف پاکن ژله ای 50  
43   تیغه برف پاکن ریو 50  
44 410100 تسمه تایم 107دندانه 36  
 
45 410101 تسمه دینام 36  
46 410102 تسمه کولر A34 36  
47 410760 مهره آب 2فیش زیمنس 240  
48 410780 مهره روغن 240  
49 410761 مهره حرارتی انژکتور 240  
50 410790 مهره دنده عقب 240  
51 410795 مهره استپ ترمز 240  
52 416830 کمک فنر جلو 6  
53 416831 کمک فنر عقب 6  
54 416826 کمک فنر گازی - روغنی جلو 6  
55 416828 کمک فنر گازی - روغنی عقب 6  
56 411950 پمپ بنزین با فیلتر انژکتور 36  
57   پمپ بنزین انژکتورکامل    
58   پمپ بنزین انژکتور (فقط مغزی)    
59 412736 موتور شیشه شور 120  
60 412140 بوق 48  
61   سنسور اکسیژن زیمنس    
62 412703 سنسور اکسیژن ساژم 50  
63 417121 کاسه نمد چرخ جلو لبه دار 240  
64 417127 کاسه نمد چرخ جلو بدون لبه 240  
65 417120 کاسه نمد چرخ عقب 240  
66 417126 کاسه نمد پلوس 240  
67 417123 کاسه نمد میل سوپاپ 360  
68 417125 کاسه نمد اوئل پمپ (جلو میل لنگ) 240  
69 417124 کاسه نمد شفت 360  
70 417970 دسته کامل راهنما و برف پاکن 30  
71 413580 سر پلوس 20خار سمت چرخ ABSدار 12  
72 413581 سر پلوس 19خار سمت چرخ ABSدار 12  
73 413590 پلوس کامل بلند ABSدار 6  
74 413591 پلوس کامل کوتاه ABSدار 6  
75 410265 واشر سر سیلندر 120  
76 410260 واشر درب سوپاپ 100  
77 410441 میل سوپاپ کاربراتوری 8  
78 410440 میل سوپاپ انژکتوری 8  
79 410280 ترموستات74درجه 100  
80 410281 ترموستات82درجه 100  
81 410282 ترموستات71درجه 100  
82 412252 دنده استارت4خار    
83 412253 دنده استارت8خار    
84 412262 اتوماتیک استارت    
85 415560 سیلندر چرخ عقب    
86 415563 پمپ ترمز    
 
لیست قطعات پراید 2
ردیف کد کالا شرح کالا تعداد کارتن قیمت بریال
1 410101 تسمه دینام 36  
2 410102 تسمه کولر A34 36  
3 410760 مهره آب 2فیش زیمنس 240  
4 410780 مهره روغن 240  
5 410761 مهره حرارتی انژکتور 240  
6 410790 مهره دنده عقب 240  
7 410795 مهره استپ ترمز 240  
8 416830 کمک فنر جلو 6  
9 416831 کمک فنر عقب 6  
10 416826 کمک فنر گازی - روغنی جلو 6  
11 416828 کمک فنر گازی - روغنی عقب 6  
12 411950 پمپ بنزین با فیلتر انژکتور 36  
13   پمپ بنزین انژکتورکامل    
14   پمپ بنزین انژکتور (فقط مغزی)    
15 412736 موتور شیشه شور 120  
16 412140 بوق 48  
17   سنسور اکسیژن زیمنس    
18 412703 سنسور اکسیژن ساژم 50  
19 417121 کاسه نمد چرخ جلو لبه دار 240  
20 417127 کاسه نمد چرخ جلو بدون لبه 240  
21 417120 کاسه نمد چرخ عقب 240  
22 417126 کاسه نمد پلوس 240  
23 417123 کاسه نمد میل سوپاپ 360  
24 417125 کاسه نمد اوئل پمپ (جلو میل لنگ) 240  
25 417124 کاسه نمد شفت 360  
26 417970 دسته کامل راهنما و برف پاکن 30  
27 413580 سر پلوس 20خار سمت چرخ ABSدار 12  
28 413581 سر پلوس 19خار سمت چرخ ABSدار 12  
29 413590 پلوس کامل بلند ABSدار 6  
30 413591 پلوس کامل کوتاه ABSدار 6  
31 410265 واشر سر سیلندر 120  
32 410260 واشر درب سوپاپ 100  
33 410441 میل سوپاپ کاربراتوری 8  
34 410440 میل سوپاپ انژکتوری 8  
35 410280 ترموستات74درجه 100  
36 410281 ترموستات82درجه 100  
37 410282 ترموستات71درجه 100  
39 412252 دنده استارت4خار    
40 412253 دنده استارت8خار    
41 412262 اتوماتیک استارت    
42 415560 سیلندر چرخ عقب    
43 415563 پمپ ترمز    

 

قطعات پژو405 و سمند 1
ردیف کد کالا شرح کالا تعداد کارتن قیمت بریال
1 423894 دیسک کلاچ 5  
2 423898 بلبرینگ کلاچ 54  
3 423899 صفحه کلاچ 10  
4 425573 دیسک چرخ جلو 6  
5 425520 لنت ترمز چرخ جلو 10  
6 425521 لنت ترمز چرخ عقب با کفشک 8  
7 425526 لنت ترمز چرخ عقب با کفشک سمند 8  
8 425600 بلرینگ چرخ جلو 36  
9 423610 بلبرینگ وسط پلوس 140  
10 423616 بلبرینگ بازویی متحرک (ژامبون داخلی) 96  
11 423615 بلبرینگ بازویی متحرک (ژامبون خارجی) 96  
12 420115 بلبرینگ سفت کن تایم 50  
13 420119 بلبرینگ هرزگرد 30  
14 425571 توپی چرخ جلو 8  
15 422101 وایر شمع انژکتور 30  
16 422102 وایر شمع کاربراتوری2000 25  
17 422113 شمع موتور 2پلاتین 240  
18 422114 شمع موتور انژکتور 240  
19 422209 استپر موتور 80  
20 420100 تسمه تایم 114 دندانه 36  
21 420102 تسمه دینام 1662 36  
22 420103 تسمه دینام 1665 36  
23 421201 واترپمپ 24  
24 420280 ترموستات 74درجه 100  
25 420281 ترموستات82درجه 100  
26 426203 کمک فنر جلو 4  
27 426205 کمک فنر عقب 12  
28 426206 کمک فنر گازی یا روغنی جلو هر عدد 4  
29 426207 کمک فنر گازی یا روغنی عقب هر عدد 12  
30 423585 سر پلوس 22خار 12  
31 423587 سر پلوس 24خار 12  
32 421314 درجه داخل باک کامل با فشار شکن 12  
33 421316 درجه داخل باک کامل بدون فشار شکن 12  
34 421306 پمپ بنزین آنژکتور با فیلتر 24  
35 420761 مهره آب قهوه ای 240  
36 420764 مهره آب 2فیش سبز 240  
37 420763 مهره آب تک فیش آبی 240  
38 420771 مهره روغن 240  
39 420781 مهره دنده عقب 240  
40 422150 بوق با سوکت (جفت) 20  
 
41 422152 بوق بدون سوکت (ست) 20  
42 462760 تیغه برف پاکن 405 (دست) 50  
43 462760 تیغه برف پاکن سمند (دست) 50  
44 422766 تیغه برف پاکن ژله ای 405 50  
45 462767 تیغه برف پاکن ژله ای سمند 50  
46 422701 سنسور اکسیژن 50  
47 427150 کاسه نمد عقب میل لنگ پهن 60  
48 427151 کاسه نمد جلو میل لنگ 240  
49 427153 کاسه نمد میل سوپاپ 240  
50 427152 کاسه نمد پلوس کوچک 240  
51 427154 کاسه نمد پلوس بزرگ 240  
52 427155 کاسه نمد قیفی گیربکس 360  
53 427157 کاسه نمد ساق سوپاپ 96  
54 422230 کوئل دوبل زیمنس 12  
55 422231 کوئل دوبل ساژم 20  
56 422407 لامپ گازی پرشیایی 55 500  
57 422405 لامپ گازی 3خار 55 200  
58 422406 لامپ گازی سه خار 100 200  
59 462420 لامپ سیم دار 55 600  
60 422785 دسته راهنما 30  
61 422790 دسته برف پاکن 30  
62 423595 پلوس کامل کوتاه 6  
63 423596 پلوس کامل بلند 6  
64 420225 واشر سر سیلندر استاندارد 120  
65 420226 واشر سر سیلندر تعمیر اول 120  
66 420227 واشر سر سیلندر تعمیر دوم 120  
67 420220 واشر درب سوپاپ 100  
68 420430 میل سوپاپ 8  
69 425566 سیلندر ترمز چرخ عقب چپ    
70 425567 سیلندر ترمز چرخ عقب راست    
71 425568 دنده استارت    
72 422254 اتوماتیک استارت    
73 420091 تسمه دینام 1663 36  
74 5420092 6تسمه دینام 1665 736  
75   واتر پمپ    
 
 قطعات پژو 405 و سمند 2
ردیف کد کالا شرح کالا تعداد کارتن قیمت بریال
1 422152 بوق بدون سوکت (ست) 20  
2 462760 تیغه برف پاکن 405 (دست) 50  
3 462760 تیغه برف پاکن سمند (دست) 50  
4 422766 تیغه برف پاکن ژله ای 405 50  
5 462767 تیغه برف پاکن ژله ای سمند 50  
6 422701 سنسور اکسیژن 50  
7 427150 کاسه نمد عقب میل لنگ پهن 60  
8 427151 کاسه نمد جلو میل لنگ 240  
9 427153 کاسه نمد میل سوپاپ 240  
10 427152 کاسه نمد پلوس کوچک 240  
11 427154 کاسه نمد پلوس بزرگ 240  
12 427155 کاسه نمد قیفی گیربکس 360  
13 427157 کاسه نمد ساق سوپاپ 96  
14 422230 کوئل دوبل زیمنس 12  
15 422231 کوئل دوبل ساژم 20  
16 422407 لامپ گازی پرشیایی 55 500  
17 422405 لامپ گازی 3خار 55 200  
18 422406 لامپ گازی سه خار 100 200  
19 462420 لامپ سیم دار 55 600  
20 422785 دسته راهنما 30  
21 422790 دسته برف پاکن 30  
22 423595 پلوس کامل کوتاه 6  
23 423596 پلوس کامل بلند 6  
24 420225 واشر سر سیلندر استاندارد 120  
25 420226 واشر سر سیلندر تعمیر اول 120  
26 420227 واشر سر سیلندر تعمیر دوم 120  
27 420220 واشر درب سوپاپ 100  
28 420430 میل سوپاپ 8  
29 425566 سیلندر ترمز چرخ عقب چپ    
30 425567 سیلندر ترمز چرخ عقب راست    
31 425568 دنده استارت    
32 422254 اتوماتیک استارت    
33 420091 تسمه دینام 1663 36  
34 5420092 6تسمه دینام 1665 736  
35   واتر پمپ    
 

 قطعات پیکان 1

ردیف

کد کالا شرح کالا

تعداد کارتن

قیمت بریال

1

403888 دیسک کلاچ RD

5

 

2

403887 صفحه کلاچ RD

10

 

3

403982 بلبرینگ کلاچ RD

60

 

4

433852 دیسک کلاچ روآ

5

 

5

433854 صفحه کلاچ روآ

10

 

6

433853 بلبرینگ کلاچ روآ

60

 

7

401212 واترپمپ

12

 

8

401280 ترموستات74 درجه

100

 

9

401281 ترموستات82 درجه

100

 

10

402101 وایر شمع انژکتور

30

 

11

402102 وایر شمع کاربراتوری

30

 

12

422114 شمع موتور سوپر انژکتور 58 ال زد

240

 

13

402103 شمع موتور کاربراتوری

240

 

14

402205 استپر موتور

80

 

15

401303 درجه داخل باک کامل بدون فشار شکن پیکان

18

 

16

431394 درجه داخل باک کامل با فشار شکن پیکان

12

 

17

401305 درجه داخل باک کامل بدون فشار شکن روآ

12

 

18

401304 درجه داخل باک کامل با فشار شکن روآ

12

 

19

402735 موتور شیشه شور

120

 

20

402960 تیغه برف پاکن (یک دست)

50

 

21

405530 لنت جلو پیکتن

20

 

22

405532 انت ترمز عقب با کفشک

8

 

23

405580 بلبرینگ بزرگ چرخ جلو 44649/10

96

 
 

24

405581

بلبرینگ کوچک چرخ جلو 11949/10

96

 

25

430119

بلبرینگ سفت کن RD

50

 

26

405590

بلبرینگ چرخ عقب 411280

54

 

27

430100

تسمه کولر RD 1420

36

 

28

430101

تسمه دینام 835RD

36

 

29

406757

کمک فنر جلو پیکان

8

 

30

406522

کمک فنر عقب پیکان

12

 

31

406760

کمک فنر جلو وانت پیکان

8

 

32

406525

کمک فنر عقب وانت پیکان

12

 

33

407202

کاسه نمد پینیون 38*60.5*12.5

240

 

34

407200

کاسه نمد عقب گیربکس

240

 

35

407204

کاسه نمد جلو گیربکس

240

 

36

407201

کاسه نمد جلو میل لنگ

240

 

37

407205

کاسه نمد فرمان

360

 

38

407203

کاسه نمد عقب میل لنگ

60

 

39

407206

کاسه نمد چرخ جلو

240

 

40

402400

لامپ H4 60/55

200

 

41

402401

لامپ H4 90/100

200

 

42

402760

دسته راهنما پیکان

30

 

43

402250

دنده استارت یوگسلاوی

 

 

44

402251

دنده استارت ژاپنی

 

 

45

402260

اتوماتیک استارت یوگسلاوی

 

 

46

402261

اتوماتیک استارت ژاپنی

 

 

 

 قطعات پیکان 2

ردیف

کد کالا

شرح کالا

تعداد کارتن

قیمت بریال

24

405581

بلبرینگ کوچک چرخ جلو 11949/10

96

 

25

430119

بلبرینگ سفت کن RD

50

 

26

405590

بلبرینگ چرخ عقب 411280

54

 

27

430100

تسمه کولر RD 1420

36

 

28

430101

تسمه دینام 835RD

36

 

29

406757

کمک فنر جلو پیکان

8

 

30

406522

کمک فنر عقب پیکان

12

 

31

406760

کمک فنر جلو وانت پیکان

8

 

32

406525

کمک فنر عقب وانت پیکان

12

 

33

407202

کاسه نمد پینیون 38*60.5*12.5

240

 

34

407200

کاسه نمد عقب گیربکس

240

 

35

407204

کاسه نمد جلو گیربکس

240

 

36

407201

کاسه نمد جلو میل لنگ

240

 

37

407205

کاسه نمد فرمان

360

 

38

407203

کاسه نمد عقب میل لنگ

60

 

39

407206

کاسه نمد چرخ جلو

240

 

40

402400

لامپ H4 60/55

200

 

41

402401

لامپ H4 90/100

200

 

42

402760

دسته راهنما پیکان

30

 

43

402250

دنده استارت یوگسلاوی

 

 

44

402251

دنده استارت ژاپنی

 

 

45

402260

اتوماتیک استارت یوگسلاوی

 

 

46

402261

اتوماتیک استارت ژاپنی

 

 

 
 قطعات پژو 206 فرانتک 1
ردیف کد کالا شرح کالا تعداد کارتن قیمت بریال
1 423902 دیسک کلاچ کامل 5  
2 423901 صفحه کلاچ تیپ2 10  
3 423892 بلبرینگ کلاچ 54  
4 425574 دیسک چرخ جلو تیپ2 6  
5 425575 دیسک چرخ جلو تیپ5 6  
6 425522 لنت ترمز چرخ جلو تیپ2 10  
7 425523 لنت ترمز چرخ جلو تیپ5 10  
8 425525 لنت ترمز چرخ عقب تیپ2 12  
9 425524 لنت ترمز چرخ عقب تیپ5 10  
10 423651 بلبرینگ بازویی متحرک (ژامبنون داخلی) 96  
11 423650 بلبرینگ بازویی متحرک (ژامبنون خارجی) 96  
12 422103 وایر شمع تیپ2 50  
13 422104 وایر شمع تیپ5 50  
14 422120 شمع موتور تیپ5 240  
15 422220 استپر موتورتیپ2 10  
16 420101 تسمه تایم104دندانه (HNBR) 36  
17 420104 تسمه دینام 1563تیپ2(EPDM) 36  
18 420095 تسمه دینام 1563تیپ2(CR) 36  
19 420105 تسمه دینام 1565تیپ2(EPDM) 36  
20 420096 تسمه دینام 1565تیپ2(CR) 36  
21 420106 تسمه دینام 1575تیپ5(EPDM) 36  
22 420097 تسمه دینام 1575تیپ5(CR) 36  
23 420107 تسمه تایم 134دندانه تیپ5(HNBR) 36  
24 425610 بلبرینگ چرخ جلو 36  
25 425615 بلبرینگ چرخ عقب 36  
26 420118 بلبرینگ سفت کن دینام بالا 50  
27 420117 بلبرینگ هرزگرد دینام پایین 54  
28 420125 بلبرینگ سفت کن تایم 24  
29 420120 بلبرینگ سفت کن دینام پایین 50  
30 422160 بوق 10  
 
31   واترپمپ تیپ5    
32 421202 واترپمپ تیپ2 24  
33 420282 ترموستات74درجه 100  
34 420283 ترموستات82درجه 100  
35 423604 کمک فنر جلو 4  
36 426306 کمک فنر عقب 12  
37 421315 درجه داخل باک کامل 12  
38 420762 مهره آب 240  
39 420772 مهره روغن 240  
40 420782 مهره دنده عقب 240  
41 422761 تیغه برف پاکن (دست) 50  
42 422762 تیغه برف پاکن ژله ای (دست) 50  
43 422763 تیغه برف پاکن عقب 50  
44 422702 سنسور اکسیژن 50  
45   پمپ بنزین (فقط مغزی)    
46 421206 پمپ بنزین کامل 36  
47 427153 کاسه نمد میل سوپاپ 240  
48 427152 کاسه نمد پلوس کوچک 240  
49 427154 کاسه نمد پلوس بزرگ 240  
50 427156 کاسه نمد ساق سوپاپ 96  
51 422235 کوئل تیپ2 با وایر 10  
52 422236 کوئل تیپ 5 با وایر 5  
53 422415 لامپ بی سیم پرژکتور55 600  
54 422430 لامپ چراغ خطر یک کنتاک 500  
55 422431 لامپ چراغ خطر 2کنتاک 500  
56 420228 واشر سر سیلندر 120  
57 420221 واشر درب سوپاپ 50  
58 422254 دنده استارت    
59 422263 اتوماتیک استارت    
60 425569 سیلندر ترمز چرخ عقب چپ    
61 425568 سیلندر ترمز چرخ عقب راست    
 
قطعات پژو 206 فرانتک 2 
ردیف کد کالا شرح کالا تعداد کارتن قیمت بریال
1   واترپمپ تیپ5    
2 421202 واترپمپ تیپ2 24  
3 420282 ترموستات74درجه 100  
4 420283 ترموستات82درجه 100  
5 423604 کمک فنر جلو 4  
6 426306 کمک فنر عقب 12  
7 421315 درجه داخل باک کامل 12  
8 420762 مهره آب 240  
9 420772 مهره روغن 240  
10 420782 مهره دنده عقب 240  
11 422761 تیغه برف پاکن (دست) 50  
12 422762 تیغه برف پاکن ژله ای (دست) 50  
13 422763 تیغه برف پاکن عقب 50  
14 422702 سنسور اکسیژن 50  
15   پمپ بنزین (فقط مغزی)    
16 421206 پمپ بنزین کامل 36  
17 427153 کاسه نمد میل سوپاپ 240  
18 427152 کاسه نمد پلوس کوچک 240  
19 427154 کاسه نمد پلوس بزرگ 240  
20 427156 کاسه نمد ساق سوپاپ 96  
21 422235 کوئل تیپ2 با وایر 10  
22 422236 کوئل تیپ 5 با وایر 5  
23 422415 لامپ بی سیم پرژکتور55 600  
24 422430 لامپ چراغ خطر یک کنتاک 500  
25 422431 لامپ چراغ خطر 2کنتاک 500  
26 420228 واشر سر سیلندر 120  
27 420221 واشر درب سوپاپ 50  
28 422254 دنده استارت    
29 422263 اتوماتیک استارت    
30 425569 سیلندر ترمز چرخ عقب چپ    
31 425568 سیلندر ترمز چرخ عقب راست    
 

 قطعات  ال 90

ردیف

کد کالا

شرح کالا

تعداد کارتن

قیمت بریال

1

502001

تیغه برف پاکن 1عدد

50

 

2

502002

تیغه برف پاکن ژله ای 1عدد

50

 

3

505110

لنت ترمز چرخ جلو

10

 

4

502232

کوئل

50

 

5

500120

تسمه تایم HNBR

36

 

6

500121

تسمه تایم EPDM

36

 

7

505120

دیسک چرخ

6

 

 
 قطعات نیسان
ردیف کد کالا شرح کالا تعداد کارتن قیمت بریال
1 452110 وایر شمع 50  
2 451500 پمپ بنزین انژکتور 36  
3 455595 بلبرینگ چرخ جلو    
4 451200 واترپمپ    
 
قطعات ریو
ردیف کد کالا شرح کالا تعداد کارتن قیمت بریال
1 493600 دیسک و صفحه کلاچ    
2 492010 وایر شمع 25  
3 490100 تسمه تایم 36  
4 490101 تسمه دینام 36  
5 490102 تسمه کولر 36  
6 495130 لنت ترمز چرخ جلو    
7 492001 تیغه برف پاکن راست 50  
8 492002 تیغه برف پاکن چپ 50  
 
قطعات زانتیا
ردیف کد کالا شرح کالا تعداد کارتن قیمت بریال
1 482105 وایر شمع 50  
2 480108 تسمه تایم 136دندانهHNBR 36  
3 482001 تیغه برف پاکن (دست) 50  
4 482002 تیغه برف پاکن عقب 50  
5 481400 پمپ بنزین کامل 36  
6 485116 لنت جلو2000    
7 485115 لنت جلو1800    

به دلیل نوسانات قیمتها امکان بروز رسانی آن وجود ندارد

 

در صورت داشتن سفارش، پس از انتخاب کالا، آن را با ذکر تعداد در صفحه

 اصلی سایت از طریق یکی از رسانه های اجتماعی دلخواه یا از طریق sms پیام دهید. برو به صفحه اصلی