اتو یدک محسن : تهیه و توزیع قطعات یدکی به قیمت کلی و جزئی

09199396112

برو به صفحه اصلی

 

لامپ فیلیپس philips وNarva ناروا وosram اوسرام ، روشان

و starlight استارلایت 12و24 ولت  

فیلیپس
ردیف شرح کالا قیمت بریال تعداد کارتن
  H4 سه خار استاندارد 1130000  
1 H4 سه خار وات بالا 90/100 1330000  
2 H4 سه خار سوپر 30+    
3 گرد وات بالا 90/100    
4 گرد استاندارد 55/60    
5 گرد سوپر30+    
6 کیت سه خار آبی اولترا    
7 کیت سه خار آبی آفتابی    
8 سه خار دیاموند ویژن یخی    
9 سه خار اکسترا ویژن +100% نور بیشتر    
10 H7 پرشیایی اکسترا ویژن +100% نور بیشتر    
11 H1 تک پین بیسیم اکسترا ویژن +100% نور بیشتر    
12 H7 پرشیایی سوپر30+    
  H7 پرشیایی استاندارد 1350000  
13 H7 پرشیایی وات بالا 2900000  
14 H7 پرشیایی دیاموند ویژن یخی    
15 H1 تک پین بی سیم سوپر    
16 H1 تک پین بی سیم وات بالا    
17 H1 تک پین بی سیم کریستال ویژن    
18 H1 تک پین بی سیم دیاموند ویژن یخی    
19 H3 سیم دار سوپر 30+    
20 H3 سیم دار وات بالا 1750000  
21 H3 سیم دار دیاموند ویژن یخی    
22 H1 تک پین بی سیم کریستال ویژن یخی    
23 تک کنتاکت استاندارد 210000  
24 دو کنتاکت 250000  
25 تک کنتاکت نارنجی    
26 راهنمای مدل بالای BMW    
27 آریایی    
28 آریایی نارنجی    
29 آریایی آبی    
30 فشنگی متوسط    
31 خاری آمپری    
32 سوزنی    
33 فندوقی    
34 9004 آبی وکیوم    
35 9005    
36 9006    
37 9007    
38 H11 هدلایت    
39 H11 هدلایت آبی وکیوم    
40 H8 هدلایت    
41 H27 هدلایت    
42 پرژکتور 207    
43 D4S    
44 D2S    
45 D1S    
لامپ فیلیپس 24ولت Philips 
46 سه خار استاندارد 75/70    
47 سه خار وات بالا 80/100    
48 گرد استاندارد 75/70    
49 گرد وات بالا 80/100    
50 جلو حباب گرد    
51 دوفیش FH استاندارد70    
52 دو فیش استاندارد آبی وکیوم    
53 سیم دار استاندارد    
54 بی سیم استاندارد    
55 راهنماFH    
56 تک کنتاکت    
57 دو کنتاکت    
58 فندوقی 5 و 10وات    
59 آریایی    
60 سوزنی    
61 سوزنی با جا مدلN    
62 آمپری    
63 سقفی بلند    

 

ناروا
ردیف شرح کالا قیمت بریال تعداد کارتن
  H4 سه خار استاندارد 950000  
1 H4 سه خار وات بالا 90/100 1180000  
2 H4 سه خار سوپر 30+    
3 گرد وات بالا 90/100    
4 گرد استاندارد 55/60    
5 گرد سوپر30+    
6 کیت سه خار آبی اولترا    
7 کیت سه خار آبی آفتابی    
8 سه خار دیاموند ویژن یخی    
9 سه خار اکسترا ویژن +100% نور بیشتر    
10 H7 پرشیایی اکسترا ویژن +100% نور بیشتر    
11 H1 تک پین بیسیم اکسترا ویژن +100% نور بیشتر    
12 H7 پرشیایی سوپر30+    
  H7 پرشیایی استاندارد 1230000  
13 H7 پرشیایی وات بالا 1100000  
14 H7 پرشیایی دیاموند ویژن یخی    
15 H1 تک پین بی سیم سوپر    
  H1 تک پین بی سیم 680000  
16 H1 تک پین بی سیم وات بالا 1190000  
17 H1 تک پین بی سیم کریستال ویژن    
18 H1 تک پین بی سیم دیاموند ویژن یخی    
19 H3 سیم دار سوپر 30+    
  H3 سیم دار استاندارد 670000  
20 H3 سیم دار وات بالا 1100000  
21 H3 سیم دار دیاموند ویژن یخی    
22 H1 تک پین بی سیم کریستال ویژن یخی    
23 تک کنتاکت استاندارد 170000  
24 دو کنتاکت 200000  
25 تک کنتاکت نارنجی    
26 راهنمای مدل بالای BMW    
27 آریایی    
28 آریایی نارنجی    
29 آریایی آبی    
30 فشنگی متوسط    
31 خاری آمپری    
32 سوزنی    
33 فندوقی    
34 9004 آبی وکیوم    
35 9005    
36 9006    
37 9007    
38 H11 هدلایت    
39 H11 هدلایت آبی وکیوم    
40 H8 هدلایت    
41 H27 هدلایت    
42 پرژکتور 207    
43 D4S    
44 D2S    
45 D1S    
لامپ ناروا 24 ولت
46 سه خار استاندارد 75/70    
47 سه خار وات بالا 80/100    
48 گرد استاندارد 75/70    
49 گرد وات بالا 80/100    
50 جلو حباب گرد    
51 دوفیش FH استاندارد70    
52 دو فیش استاندارد آبی وکیوم    
53 سیم دار استاندارد    
54 بی سیم استاندارد    
55 راهنماFH    
56 تک کنتاکت    
57 دو کنتاکت    
58 فندوقی 5 و 10وات    
59 آریایی    
60 سوزنی    
61 سوزنی با جا مدلN    
62 آمپری    
63 سقفی بلند    

 

اوسرام
ردیف شرح کالا قیمت بریال تعداد کارتن
  H4 سه خار استاندارد    
1 H4 سه خار وات بالا 90/100    
2 H4 سه خار سوپر 30+    
3 گرد وات بالا 90/100    
4 گرد استاندارد 55/60    
5 گرد سوپر30+    
6 کیت سه خار آبی اولترا    
7 کیت سه خار آبی آفتابی    
8 سه خار دیاموند ویژن یخی    
9 سه خار اکسترا ویژن +100% نور بیشتر    
10 H7 پرشیایی اکسترا ویژن +100% نور بیشتر    
11 H1 تک پین بیسیم اکسترا ویژن +100% نور بیشتر    
12 H7 پرشیایی سوپر30+    
  H7 پرشیایی استاندارد    
13 H7 پرشیایی وات بالا    
14 H7 پرشیایی دیاموند ویژن یخی    
15 H1 تک پین بی سیم سوپر    
16 H1 تک پین بی سیم وات بالا    
17 H1 تک پین بی سیم کریستال ویژن    
18 H1 تک پین بی سیم دیاموند ویژن یخی    
19 H3 سیم دار سوپر 30+    
20 H3 سیم دار وات بالا    
21 H3 سیم دار دیاموند ویژن یخی    
22 H1 تک پین بی سیم کریستال ویژن یخی    
23 تک کنتاکت استاندارد    
24 دو کنتاکت    
25 تک کنتاکت نارنجی    
26 راهنمای مدل بالای BMW    
27 آریایی    
28 آریایی نارنجی    
29 آریایی آبی    
30 فشنگی متوسط    
31 خاری آمپری    
32 سوزنی    
33 فندوقی    
34 9004 آبی وکیوم    
35 9005    
36 9006    
37 9007    
38 H11 هدلایت    
39 H11 هدلایت آبی وکیوم    
40 H8 هدلایت    
41 H27 هدلایت    
42 پرژکتور 207    
43 D4S    
44 D2S    
45 D1S    
لامپ 24ولت اوسرام
46 سه خار استاندارد 75/70    
47 سه خار وات بالا 80/100    
48 گرد استاندارد 75/70    
49 گرد وات بالا 80/100    
50 جلو حباب گرد    
51 دوفیش FH استاندارد70    
52 دو فیش استاندارد آبی وکیوم    
53 سیم دار استاندارد    
54 بی سیم استاندارد    
55 راهنماFH    
56 تک کنتاکت    
57 دو کنتاکت    
58 فندوقی 5 و 10وات    
59 آریایی    
60 سوزنی    
61 سوزنی با جا مدلN    
62 آمپری    
63 سقفی بلند    

 

استارلایت
ردیف شرح کالا قیمت بریال تعداد کارتن
  H4 سه خار استاندارد    
1 H4 سه خار وات بالا 90/100    
2 H4 سه خار سوپر 30+    
3 گرد وات بالا 90/100    
4 گرد استاندارد 55/60    
5 گرد سوپر30+    
6 کیت سه خار آبی اولترا    
7 کیت سه خار آبی آفتابی    
8 سه خار دیاموند ویژن یخی    
9 سه خار اکسترا ویژن +100% نور بیشتر    
10 H7 پرشیایی اکسترا ویژن +100% نور بیشتر    
11 H1 تک پین بیسیم اکسترا ویژن +100% نور بیشتر    
12 H7 پرشیایی سوپر30+    
  H7 پرشیایی استاندارد    
13 H7 پرشیایی وات بالا    
14 H7 پرشیایی دیاموند ویژن یخی    
15 H1 تک پین بی سیم سوپر    
16 H1 تک پین بی سیم وات بالا    
17 H1 تک پین بی سیم کریستال ویژن    
18 H1 تک پین بی سیم دیاموند ویژن یخی    
19 H3 سیم دار سوپر 30+    
20 H3 سیم دار وات بالا    
21 H3 سیم دار دیاموند ویژن یخی    
22 H1 تک پین بی سیم کریستال ویژن یخی    
23 تک کنتاکت استاندارد    
24 دو کنتاکت    
25 تک کنتاکت نارنجی    
26 راهنمای مدل بالای BMW    
27 آریایی    
28 آریایی نارنجی    
29 آریایی آبی    
30 فشنگی متوسط    
31 خاری آمپری    
32 سوزنی    
33 فندوقی    
34 9004 آبی وکیوم    
35 9005    
36 9006    
37 9007    
38 H11 هدلایت    
39 H11 هدلایت آبی وکیوم    
40 H8 هدلایت    
41 H27 هدلایت    
42 پرژکتور 207    
43 D4S    
44 D2S    
45 D1S    
لامپ 24ولت استارلایت
46 سه خار استاندارد 75/70    
47 سه خار وات بالا 80/100    
48 گرد استاندارد 75/70    
49 گرد وات بالا 80/100    
50 جلو حباب گرد    
51 دوفیش FH استاندارد70    
52 دو فیش استاندارد آبی وکیوم    
53 سیم دار استاندارد    
54 بی سیم استاندارد    
55 راهنماFH    
56 تک کنتاکت    
57 دو کنتاکت    
58 فندوقی 5 و 10وات    
59 آریایی    
60 سوزنی    
61 سوزنی با جا مدلN    
62 آمپری    
63 سقفی بلند    
 
ایگل/عقاب
ردیف شرح کالا قیمت بریال تعداد کارتن
  H4 سه خار استاندارد    
1 H4 سه خار وات بالا 90/100    
2 H4 سه خار سوپر 30+    
3 گرد وات بالا 90/100    
4 گرد استاندارد 55/60    
5 گرد سوپر30+    
6 کیت سه خار آبی اولترا    
7 کیت سه خار آبی آفتابی    
8 سه خار دیاموند ویژن یخی    
9 سه خار اکسترا ویژن +100% نور بیشتر    
10 H7 پرشیایی اکسترا ویژن +100% نور بیشتر    
11 H1 تک پین بیسیم اکسترا ویژن +100% نور بیشتر    
12 H7 پرشیایی سوپر30+    
  H7 پرشیایی استاندارد    
13 H7 پرشیایی وات بالا    
14 H7 پرشیایی دیاموند ویژن یخی    
15 H1 تک پین بی سیم سوپر    
16 H1 تک پین بی سیم وات بالا    
17 H1 تک پین بی سیم کریستال ویژن    
18 H1 تک پین بی سیم دیاموند ویژن یخی    
19 H3 سیم دار سوپر 30+    
20 H3 سیم دار وات بالا    
21 H3 سیم دار دیاموند ویژن یخی    
22 H1 تک پین بی سیم کریستال ویژن یخی    
23 تک کنتاکت استاندارد    
24 دو کنتاکت    
25 تک کنتاکت نارنجی    
26 راهنمای مدل بالای BMW    
27 آریایی    
28 آریایی نارنجی    
29 آریایی آبی    
30 فشنگی متوسط    
31 خاری آمپری    
32 سوزنی    
33 فندوقی    
34 9004 آبی وکیوم    
35 9005    
36 9006    
37 9007    
38 H11 هدلایت    
39 H11 هدلایت آبی وکیوم    
40 H8 هدلایت    
41 H27 هدلایت    
42 پرژکتور 207    
43 D4S    
44 D2S    
45 D1S    
لامپ 24ولت ایگل/عقاب
46 سه خار استاندارد 75/70    
47 سه خار وات بالا 80/100    
48 گرد استاندارد 75/70    
49 گرد وات بالا 80/100    
50 جلو حباب گرد    
51 دوفیش FH استاندارد70    
52 دو فیش استاندارد آبی وکیوم    
53 سیم دار استاندارد    
54 بی سیم استاندارد    
55 راهنماFH    
56 تک کنتاکت    
57 دو کنتاکت    
58 فندوقی 5 و 10وات    
59 آریایی    
60 سوزنی    
61 سوزنی با جا مدلN    
62 آمپری    
63 سقفی بلند    

 

به دلیل نوسانات قیمتها امکان بروز رسانی آن وجود ندارد

 

در صورت داشتن سفارش، پس از انتخاب کالا، آن را با ذکر تعداد در صفحه

 اصلی سایت از طریق یکی از رسانه های اجتماعی دلخواه یا از طریق sms پیام دهید. برو به صفحه اصلی